Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud
 Ga naar pagina van bestuur, van stuurgroep, van maatwerkgroep, van werkteam  
wat is ZSM?
Waar staat de stichting voor, wat is het doel en de werkagenda?
Hoe is ZSM georganiseerd?
Wie zijn betrokken?

Lees het HIER.
participant in diverse projecten
15-01-2020
ZSM participeert in diverse lopende projecten. Het schooljaar 2019-2020 richten we ons in het bijzonder op deze thema's. Gaandeweg zullen we op deze website melding maken van de ontwikkelingen.

belangrijke wijziging WAJONG
1 september 2020 is een wetswijziging van kracht geworden die grote invloed heeft voor leerlingen die recht hebben op een wajong-uitkering. In het kader van de harmonisering van de verschillende wajongregimes is het uitkeren c.q. uitbetalen van de wajonguitkering nl. los gekoppeld van het al dan niet volgen van onderwijs. In de praktijk betekent dit dat scholieren vanaf 18 jaar weer een wajonguitkering (75% WML) kunnen ontvangen. Uiteraard moeten zij dan wel voldoen aan de eis dat het UWV oordeelt dat zij duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. De criteria veranderen dus niet, maar wel het moment van uitbetalen.
Met deze wetswijziging moet het advies om pas drie maanden voor schoolverlating een wajonguitkering aan te vragen worden vervangen door het advies om op een leeftijd van 17 jaar en 9 maanden deze aanvraag te doen. Voor Jongeren die voor 1 september 2020 al 18 jaar zijn of worden geldt dus dat zij nĂș die aanvraag beoordeling arbeidsvermogen per direct kunnen doen. Hoewel het UWV nog niet goed is voorbereid op het beoordelen daarvan is het advies toch om de aanvraag wel in te dienen.

Coronacrisis en Arbeidsmarktregio Zeeland
Ook tijdens de coronacrisis wil Arbeidsmarktregio Zeeland|Aan de slag in Zeeland de Zeeuwse werkgevers informeren en bijstaan. Onder Nieuws leest u de laatste ontwikkelingen, vooral rond de regelingen die ondernemers tijdelijk ondersteunen.
Actueel schematisch overzicht van de eerste regelingen van de Rijksoverheid: voor wie, waar aanvragen etc.; schematisch overzicht tweede pakket (20 mei).
Rijksoverheid: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus en werkgevers.
Vragen over corona wijst de weg in corona-Zeeland.
Werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland biedt ondernemers hulp aan.
Leden van bestuur, stuurgroep, maatwerkgroep of werkteam kunnen zich hier aanmelden om door te gaan naar voor hen bestemde pagina's.
'Aanmelden' betekent kennis genomen van en akkoord met de privacyverklaring.
info voor leerlingen
Er zijn heel veel regelingen en voorzieningen waarvan jongeren gebruik kunnen maken. Vooral met de achttiende verjaardag moeten de nodige stappen worden gezet. Lees verder...

Download hier de PDF-versie


Terug naar de inhoud