Home - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
actueel
Het Juiste Loket
Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
blijf actueel
Wolters Kluwer biedt met de producten en diensten van Schulinck een schat aan belangrijke, actuele informatie op het gebied van Participatiewet, Inburgering, WMO, Jeugd en Schuldhulpverlening. Op de website staan interessante kennisbanken. Ook is juridisch advies te vragen.
Jongeren en de digitale overheid
Praktische lessen waarin de leerlingen kennis maken met de digitale overheid, leren waar ze digitale (overheids)zaken moeten regelen en waar zij hulp kunnen krijgen.

Nu aangepast voor PRO. Wellicht ook te gebruiken voor VSO
Terug naar de inhoud