Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud
 Ga naar pagina van bestuur, van stuurgroep, van maatwerkgroep, van werkteam  
interactieve informatie op UWV arbeidsmarktdashboards
wat is ZSM?
Waar staat de stichting voor, wat is het doel en de werkagenda?
Hoe is ZSM georganiseerd?
Wie zijn betrokken?

Lees het HIER.
Een sluitende aanpak entree naar werk heeft als doel om jongeren die extra ondersteuning nodig hebben beter te helpen.
Dat klinkt logisch, maar hoe doe je dat in de praktijk? Deze handreiking laat zien hoe een goede
samenwerking tussen zorg, overheid, bedrijfsleven en onderwijs daadwerkelijk bijdraagt aan een grotere
en duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt van entreestudenten.

Leden van bestuur, stuurgroep, maatwerkgroep of werkteam kunnen zich hier aanmelden om door te gaan naar voor hen bestemde pagina's.
'Aanmelden' betekent kennis genomen van en akkoord met de privacyverklaring.
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 19 jaar bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022:
€ 1.035,00 per maand
€ 238,85 per week
€ 47,77 per dag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft alle bedragen van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk HIER de website. Download HIER de publicatie in de Staatscourant.
Jongeren hebben veel last van de coronacrisis. Ze hebben vaker een flexibel contract. Bovendien werken veel jongeren in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis zoals de horeca. Voor schoolverlaters betekent de afnemende werkgelegenheid minder kansen op een eerste baan.
info voor leerlingen
info voor leerlingen
Er zijn heel veel regelingen en voorzieningen waarvan jongeren gebruik kunnen maken. Vooral met de achttiende verjaardag moeten de nodige stappen worden gezet. Lees verder...

ZSM-nieuwsbrieven
ZSM deelt belangrijke informatie binnen haar eigen geledingen. Toch bereikt dat niet altijd alle collega's binnen de scholen. Ook voor partners in ons netwerk kan informatie interessant zijn. Dit zijn redenen om met enige regelmaat nieuwsbrieven uit te brengen. Wie de nieuwsbrief per e-mail wil ontvangen kan zich op deze website aanmelden.
participant in diverse projecten
15-01-2020
ZSM participeert in diverse lopende projecten. Het schooljaar 2019-2020 richten we ons in het bijzonder op deze thema's. Gaandeweg zullen we op deze website melding maken van de ontwikkelingen.

samenwerking MBO-PRO steeds meer officieel beleid
Een heugelijke dag: Tweede Kamer neemt vier moties aan over praktijkonderwijs. Wat een mooie dag voor het praktijkonderwijs was het! Donderdag 25 februari zijn alle moties die betrekking hadden op het praktijkonderwijs in de Tweede Kamer aangenomen. Met algemene stemmen, ook dat nog!
Terug naar de inhoud