Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud
 Ga naar pagina van bestuur, van stuurgroep, van maatwerkgroep, van werkteam  
Individuele Studietoeslag
In afwachting van een brede aanpassing van artikel 36b, Participatiewet, waarin de individuele studietoeslag is geregeld, wil ik (staatsecretaris T van Ark) u erop wijzen dat gemeenten het huidige criterium* in art 36b, eerste lid, sub d, Participatiewet moeten interpreteren als: ‘door een medische beperking naast de studie structureel niet kunnen bijverdienen’.
* 'niet in staat zijn het WML te verdienen'

Loonkostensubsidie tijdens dienstverband
In beginsel kan loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet alleen worden ingezet als een werkgever van plan is om een dienstbetrekking aan te gaan met iemand die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Met andere woorden: als de dienstbetrekking al gestart is, kan naderhand niet alsnog loonkostensubsidie worden toegekend.

Een uitzondering hierop bestaat voor jongeren die in de periode van zes maanden voorafgaande aan de start van de dienstbetrekking deelnamen aan het praktijkonderwijs (pro), het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entreeopleiding.

Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen diploma
Voortaan krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. De minister gaat dit in de wet regelen.

Schooldiploma én een getuigschrift
Naar aanleiding van vragen vanuit het praktijkonderwijs vroeg de sectorraad aan OC&W of er behalve het schooldiploma ook nog een getuigschrift moet worden uitgereikt. Dit was de reactie van OC&W:
Steeds meer PrO-scholen zullen dit jaar schooldiploma’s gaan uitreiken, een mooie ontwikkeling! Zolang de wet (nog) niet gewijzigd is, zijn scholen verplicht om een getuigschrift uit te reiken aan de leerlingen. Ook als de school er voor kiest om een schooldiploma af te geven. Dat betekent dat de komende periode de schoolverlaters twee officiële documenten uitgereikt krijgen van de scholen die kiezen om ook een schooldiploma af te geven.
overzicht updates
ZSM-monitoren
Jaarlijks publiceert ZSM een prognose van schoolverlaters VSO/PRO/Entree. ZSM houdt de uitstroom van leerlingen van de aangesloten scholen bij. We blijven die leerlingen ook drie jaar lang volgen. Zo verschijnen regelmatig de prognosemonitor, de uitstroommonitor en de volgmonitor.
info voor stagebegeleiders-ouders
info voor leerlingen
Er zijn heel veel regelingen en voorzieningen waarvan jongeren gebruik kunnen maken. Vooral met de achttiende verjaardag moeten de nodige stappen worden gezet. Lees verder...wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Het is nog maar een voorstel, maar het heeft als doel de verschillen uit de diverse Wajong-versies weg te werken en de positie van de Wajong-ontvanger te verbeteren.
wat is ZSM?
Waar staat de stichting voor, wat is het doel en de werkagenda?
Hoe is ZSM georganiseerd?
Wie zijn betrokken?

Lees het HIER.

Leden van bestuur, stuurgroep, maatwerkgroep of werkteam kunnen zich hier aanmelden om door te gaan naar voor hen bestemde pagina's.
Inloggegevens van de oude website zijn niet overgenomen. Registratie dient opieuw plaats te vinden.
'Aanmelden' betekent kennis genomen van en akkoord met de privacyverklaring.
Terug naar de inhoud