Home - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
actueel
Kwartaalcijfers UWV: aantal plaatsingen banenafspraak blijft stijgen, doel 2021 niet gehaald
In de nieuwe kwartaalcijfers van UWV zet het eerder ingezette herstel van de banenafspraak zich voorzichtig voort. Het aantal banen nam namelijk ook in het laatste kwartaal van 2021 toe, maar desondanks is de ambitie voor 2021 niet behaald.
Netwerkrelaties PrO VSO met werkgevers
In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat Bureau Bartels
uitgevoerd heeft naar de samenwerking tussen vso-pro scholen en werkgevers.
Op veel fronten een feest van herkenning, maar het biedt ook een aantal waardevolle
suggesties en concrete aanknopingspunten. Vooral vanuit werkgevers!

uitstroomprognose 2021-2022
Dit schooljaar 2021-2022 zijn er ruim 300 schoolverlaters vanuit VSO-scholen en scholen voor PraktijkOnderwijs. Waar gaan deze schoolverlaters volgens de verwachting van de scholen naar toe?  Gaan ze werken, gaan ze doorleren, of gaan ze naar dagbesteding? Hieronder ziet u de cijfers.
Terug naar de inhoud