Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud
 Ga naar pagina van bestuur, van stuurgroep, van maatwerkgroep, van werkteam  
wat is ZSM?
Waar staat de stichting voor, wat is het doel en de werkagenda?
Hoe is ZSM georganiseerd?
Wie zijn betrokken?

Lees het HIER.
participant in diverse projecten
15-01-2020
ZSM participeert in diverse lopende projecten. Het schooljaar 2019-2020 richten we ons in het bijzonder op deze thema's. Gaandeweg zullen we op deze website melding maken van de ontwikkelingen.

info voor leerlingen
Er zijn heel veel regelingen en voorzieningen waarvan jongeren gebruik kunnen maken. Vooral met de achttiende verjaardag moeten de nodige stappen worden gezet. Lees verder...Leden van bestuur, stuurgroep, maatwerkgroep of werkteam kunnen zich hier aanmelden om door te gaan naar voor hen bestemde pagina's.
'Aanmelden' betekent kennis genomen van en akkoord met de privacyverklaring.
Zembla - Praktijkschool in crisistijd
donderdag 5 november 2020
In de Haagse achterstandswijk Transvaal staat praktijkschool De Einder. Een middelbare school voor moeilijk lerende kinderen die worden opgeleid tot bijvoorbeeld stukadoor of kok. Tijdens de eerste lockdown blijkt dat online lesgeven heel lastig is. Praktijkvakken kunnen sowieso niet online en niet alle leerlingen hebben thuis wifi of een computer. Sommige kinderen wonen met meerdere gezinnen in één huis, waardoor de enige rustige plek om de les te volgen, de badkamer is. Na de zomervakantie gaan de schooldeuren weer open, alles lijkt bijna weer normaal. Maar nog geen maand later is Transvaal één van de wijken met het hoogste aantal besmettingen in Den Haag. Ook de financiële problemen van de ouders dringen steeds meer de school in. Als een bril van een leerling kapotgaat, belt een moeder huilend op dat ze geen nieuwe kan betalen. De steeds weer veranderende coronamaatregelen maken niet alleen het lesgeven moeilijk, ook het naleven van de regels vergt veel tijd en inspanning. Want wat doe je als een kind met koorts toch naar school komt? Wekenlang worden leerlingen en docenten van praktijkschool De Einder gevolgd. Hoe houden ze hun school en leerlingen overeind, terwijl het coronavirus om zich heen grijpt?
belangrijke wijziging WAJONG
1 september 2020 is een wetswijziging van kracht geworden die grote invloed heeft voor leerlingen die recht hebben op een wajong-uitkering. In het kader van de harmonisering van de verschillende wajongregimes is het uitkeren c.q. uitbetalen van de wajonguitkering nl. los gekoppeld van het al dan niet volgen van onderwijs. In de praktijk betekent dit dat scholieren vanaf 18 jaar weer een wajonguitkering (75% WML) kunnen ontvangen. Uiteraard moeten zij dan wel voldoen aan de eis dat het UWV oordeelt dat zij duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. De criteria veranderen dus niet, maar wel het moment van uitbetalen.
Met deze wetswijziging moet het advies om pas drie maanden voor schoolverlating een wajonguitkering aan te vragen worden vervangen door het advies om op een leeftijd van 17 jaar en 9 maanden deze aanvraag te doen. Voor Jongeren die voor 1 september 2020 al 18 jaar zijn of worden geldt dus dat zij nú die aanvraag beoordeling arbeidsvermogen per direct kunnen doen. Hoewel het UWV nog niet goed is voorbereid op het beoordelen daarvan is het advies toch om de aanvraag wel in te dienen.

Coronacrisis en Arbeidsmarktregio Zeeland
Ook tijdens de coronacrisis wil Arbeidsmarktregio Zeeland|Aan de slag in Zeeland de Zeeuwse werkgevers informeren en bijstaan. Onder Nieuws leest u de laatste ontwikkelingen, vooral rond de regelingen die ondernemers tijdelijk ondersteunen.
Actueel schematisch overzicht van de eerste regelingen van de Rijksoverheid: voor wie, waar aanvragen etc.; schematisch overzicht tweede pakket (20 mei).
Rijksoverheid: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus en werkgevers.
Vragen over corona wijst de weg in corona-Zeeland.
Werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland biedt ondernemers hulp aan.
Terug naar de inhoud