Home - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
  • dinsdag 18-10-2022 JOBDAG in De Lasloods Vlissingen
  • gemotiveerde jongeren zoeken een baan
  • werkgevers vervullen vacatures
actueel
Wat is passend onderwijs?
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is het zelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.
uitstroomprognose 2021-2022
Dit schooljaar 2021-2022 zijn er ruim 300 schoolverlaters vanuit VSO-scholen en scholen voor PraktijkOnderwijs. Waar gaan deze schoolverlaters volgens de verwachting van de scholen naar toe?  Gaan ze werken, gaan ze doorleren, of gaan ze naar dagbesteding? Hieronder ziet u de cijfers.
Netwerkrelaties PrO VSO met werkgevers
In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat Bureau Bartels
uitgevoerd heeft naar de samenwerking tussen vso-pro scholen en werkgevers.
Op veel fronten een feest van herkenning, maar het biedt ook een aantal waardevolle
suggesties en concrete aanknopingspunten. Vooral vanuit werkgevers!

Terug naar de inhoud