archief - Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud

archief

Nieuws blijft niet altijd nieuws. Dat wil niet zeggen dat eerder gemald nieuws niet meer interessant zou zijn. Vandaar dat we hieronder eerder gepubliceerd nieuws 'bewaren'.
De leerling van de rekening
11-12-2019

Scholieren met een beperking die graag na hun 18e door willen leren, krijgen vaak te horen dat dit niet kan. Volgens schoolbestuurders moeten jongeren met het Syndroom van Down of autisme op die leeftijd naar de dagbesteding. Op scholen voor speciaal onderwijs wordt er veel tijd besteed aan de voorbereiding op die dagbesteding, wat volgens ouders ten koste gaat van onderwijs in rekenen en taal. Een bijdrage van Joga Brouwers en Klaas den Tek.
Individuele Studietoeslag
In afwachting van een brede aanpassing van artikel 36b, Participatiewet, waarin de individuele studietoeslag is geregeld, wil ik (staatsecretaris T van Ark) u erop wijzen dat gemeenten het huidige criterium* in art 36b, eerste lid, sub d, Participatiewet moeten interpreteren als: ‘door een medische beperking naast de studie structureel niet kunnen bijverdienen’.
* 'niet in staat zijn het WML te verdienen'

Simpel Switchen in de Participatieketen
Staatssecretaris van SZW Tamara van Ark stuurde eind 2018 de brief Simpel Switchen in de Participatieketen naar de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft zij langs welke vier sporen zij de verschillende overgangen van niet werken naar beschut werk of van een bijstandsuitkering naar deeltijdwerk wil verbeteren en versoepelen:
Vanuit de uitkering werken - en weer terugvallen
  1. Beter inzicht in de gevolgen van beginnen met werken
  2. Meedoen op de best passende plek
  3. Continuïteit in begeleiding en integrale ondersteuning
Loonkostensubsidie tijdens dienstverband
In beginsel kan loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet alleen worden ingezet als een werkgever van plan is om een dienstbetrekking aan te gaan met iemand die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Met andere woorden: als de dienstbetrekking al gestart is, kan naderhand niet alsnog loonkostensubsidie worden toegekend.

Een uitzondering hierop bestaat voor jongeren die in de periode van zes maanden voorafgaande aan de start van de dienstbetrekking deelnamen aan het praktijkonderwijs (pro), het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entreeopleiding.

Terug naar de inhoud