archief - Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud

archief

Nieuws blijft niet altijd nieuws. Dat wil niet zeggen dat eerder gemald nieuws niet meer interessant zou zijn. Vandaar dat we hieronder eerder gepubliceerd nieuws 'bewaren'.
Onderwijs door scholen zonder leerlingen
Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden vragen over afstandsonderwijs gesteld aan bestuur en management. Ze delen de respons op hun bevraging. Daarmee hopen ze besturen,  instellingen en samenwerkingsverbanden aan te moedigen om vooral ook zelf de kwaliteit van het afstandsonderwijs en de effecten daarvan te monitoren.
13-05-2020
Algemeen Dagblad 27-02-2020
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
Sommige mensen hebben hulp nodig om werk te vinden. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft met veel verschillende mensen hiervoor een plan bedacht. Ook de mensen die graag willen werken, hebben meegedacht. In deze publicatie vindt u de voorstellen.
14-02-2020
20-01-2020
Prognosemonitor 2019-2020
De prognose van schoolverlaters/uitstroom op alle ZSM-scholen voor dit schooljaar is te vinden onder de rubriek 'downloads'. Ook de uitstroommonitor en de volgmonitor zijn daar te raadplegen.
05-03-2020
aantallen beschut werk ultimo 2020
Helaas publiceerder wij eerst de cijfers van 2019. Per 13-01-2020 staan hieronder de juiste cijfers. Excuses voor het ongemak.
13-01-2020
Borsele
Goes
Kapelle
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Tholen
6
18
4
3
7
15
8
Middelburg
Veere
Vlissingen

Hulst
Sluis
Terneuzen
15
3
18

12
10
42
noriskpolis -  uitzondering
30-01-2020
Een werkgever kan gebruik maken van de noriskpolis voor werknemers die een contract hebben in het kader van de participatiewet. Er is één uitzondering:
Als het arbeidscontract is voorafgegaan door een andere vorm van loonvormende arbeid bij de zelfde werkgever vervalt het recht op de noriskpolis. In de praktijk komt deze situatie maar zeer sporadisch voor. Het is toch de moeite waard deze uitzondering in gedachten te houden.
Loonkostensubsidie tijdens dienstverband
In beginsel kan loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet alleen worden ingezet als een werkgever van plan is om een dienstbetrekking aan te gaan met iemand die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Met andere woorden: als de dienstbetrekking al gestart is, kan naderhand niet alsnog loonkostensubsidie worden toegekend.

Een uitzondering hierop bestaat voor jongeren die in de periode van zes maanden voorafgaande aan de start van de dienstbetrekking deelnamen aan het praktijkonderwijs (pro), het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entreeopleiding.

De leerling van de rekening
11-12-2019

Scholieren met een beperking die graag na hun 18e door willen leren, krijgen vaak te horen dat dit niet kan. Volgens schoolbestuurders moeten jongeren met het Syndroom van Down of autisme op die leeftijd naar de dagbesteding. Op scholen voor speciaal onderwijs wordt er veel tijd besteed aan de voorbereiding op die dagbesteding, wat volgens ouders ten koste gaat van onderwijs in rekenen en taal. Een bijdrage van Joga Brouwers en Klaas den Tek.
Individuele Studietoeslag
In afwachting van een brede aanpassing van artikel 36b, Participatiewet, waarin de individuele studietoeslag is geregeld, wil ik (staatsecretaris T van Ark) u erop wijzen dat gemeenten het huidige criterium* in art 36b, eerste lid, sub d, Participatiewet moeten interpreteren als: ‘door een medische beperking naast de studie structureel niet kunnen bijverdienen’.
* 'niet in staat zijn het WML te verdienen'

Simpel Switchen in de Participatieketen
Staatssecretaris van SZW Tamara van Ark stuurde eind 2018 de brief Simpel Switchen in de Participatieketen naar de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft zij langs welke vier sporen zij de verschillende overgangen van niet werken naar beschut werk of van een bijstandsuitkering naar deeltijdwerk wil verbeteren en versoepelen:
Vanuit de uitkering werken - en weer terugvallen
  1. Beter inzicht in de gevolgen van beginnen met werken
  2. Meedoen op de best passende plek
  3. Continuïteit in begeleiding en integrale ondersteuning
Terug naar de inhoud