financieel-cv - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
financieel CV
doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden
Hiervoor is sprake van het LoonKostenVoordeel (LKV). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Daarbij gaat het b.v. ook om schoolverlaters die zijn opgenomen in het doelgroepregister Banenafspraak.

Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de leerling nodig. De leerling is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen, maar het is uiteraard wel sterk aan te raden. De school kan daarbij helpen.
De leerling (werknemer) kan de doelgroepverklaring LKV aanvragen als hij/zij onder de doelgroep valt. Hij/zij moet dit doen binnen 3 maanden nadat hij/zij bij de werkgever in dienst is gegaan. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kan de werkgever voor de werknemer geen LKV meer aanvragen.
De werknemer vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij UWV  Een machtiging voor de werkgever is ook mogelijk.

Let op: Deze doelgroepverklaring LKV is iets anders dan de doelgroepverklaring banenafspraak participatiewet. We hebben hier dus te maken met twee verschillende doelgroepverklaringen. Vraag eerst de doelgroepverklaring banenafspraak aan. Op basis van die verklaring kan ook de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd.
financieel CV
Om meer duidelijkheid te verschaffen over de tegemoetkomingen die werkgevers kunnen krijgen voor een bepaalde werknemer, introduceerde minister Koolmees (SZW) het financieel cv. Dit is een overzicht waarop te zien is of een werknemer van 2019 tot en met 2023 voordelen voor de werkgever met zich meebrengt. Per jaar staat vermeld of de werkgever een
  • loonkostenvoordeel (LKV),
  • het lage-inkomensvoordeel (LIV) of
  • loonkostensubsidie krijgt en of de werknemer onder de
  • no-riskpolis valt of in aanmerking komt voor een proefplaatsing.
Ook het totaalbedrag aan tegemoetkomingen staat vermeld.

Onze leerlingen en/of hun docenten kunnen online, op een laagdrempelige manier, een overzicht laten maken met de regelingen, die op de leerling van toepassing zijn. De uitkomsten en bedragen in het financieel cv bieden overigens geen 100% zekerheid. Het gaat om geschatte bedragen en werknemers en werkgevers kunnen er geen rechten aan ontlenen. De tool kan je HIER online vinden.
Terug naar de inhoud