interessante sites - Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud

interessante sites

CIZ
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.
Kennisbank
Op deze website vindt u informatie over de succesfactoren voor het begeleiden van jongeren met LVB naar werk. Experts hebben aangegeven dat deze veelal ook gelden voor andere kwetsbare jongeren. Kijk gerust rond tussen de instrumenten/tools, programma’s en praktijkvoorbeelden.


LECSO en SBOwerkverband zijn gefuseerd vanaf 1 januari 2021 als één organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.

Wij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor SBO, SO en VSO (cluster 3 en 4) in Nederland. Wij maken ons sterk voor 761 scholen en ruim 91.000 leerlingen.

Regelhulp
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV, CAK, Stichting Opvoeden en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.
 CKZ
Heeft u als persoon een zorgvraag, werkt u als organisatie samen met zorgbedrijven of bent u een ondernemer in de (kleinschalige) zorg? Dan bent u bij de CKZ op de juiste plek!
Binnen de CKZ werken ongeveer 50 kleinschalige zorgondernemers samen, in de vorm van een coöperatie.

Waarom we samen sterk zijn:
  • Professioneel en klantgericht richting cliënten, met z'n allen werken we volgens het kwaliteitskeurmerk ISO-9001.
  • Handig als één loket en krachtig bij onderhandelingen richting gemeenten, overheden en zorgkantoren.
Sectorraad Praktijkonderwijs
De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. We komen op voor de belangen van de leerlingen en scholen in onze sector, bevorderen samenwerking en kwaliteit in onderwijs en organisatie en stimuleren innovatie. We streven altijd naar verbinding, zowel op lokaal, regionaal als op landelijk niveau en maken ons sterk voor een goede samenwerking met en tussen de maatschappelijke partners.
Aan de slag in Zeeland
Aan de slag in Zeeland is de naam van de arbeidsmarktregio Zeeland.

Dé website over het maken van succesvolle matches op de Zeeuwse arbeidsmarkt.
Mensen met een beperking en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een volwaardige plaats in onze samenleving. Helaas is dat nog lang niet overal zo. Veel werkgevers willen hun verantwoordelijkheid nemen, maar zien op tegen de nadelen. Ontdek wat deze mensen voor uw bedrijf kunnen betekenen en ga de uitdaging aan! Deze website wil u inspireren en informeren.
 op weg naar zelfstandigheid
VNG is er voor gemeenten, NJi heeft de focus op onderwijs en jeugdhulp, Movisie op Wmo en Divosa op werk en inkomen. Samen weten ze meer en bereiken ze meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren.

Zij streven naar één sociaal domein. Vanuit de eigen expertise werken de kennisinstituten, landelijke verenigingen en gemeenten samen binnen de Aanpak 16-27. Alleen door samen te werken en door de jongere centraal te stellen, ondersteunen zij hen in hun weg naar volwassenheid. (website)
     

overige websites
Bijdragen aan passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dàt is de missie van SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid.
Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie.
Divosa is er voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein met kennis, netwerk en belangenbehartiging
SBB - Borisaanpak
Elk jaar komen 10.000 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs op de arbeidsmarkt. Deze jongeren zijn niet in staat om een startkwalificatie te halen op mbo-niveau. Maar samen met erkende leerbedrijven kunnen scholen deze leerlingen wel opleiden voor werkprocessen uit de kwalificatiestructuur van het mbo.
leren en werken
Op de website van 'Leren en Werken' is een schat aan informatie en initiatieven te vinden. In die schat zitten ook pareltjes die gericht zijn op de doelgroep van de Zeeuwse Stichting Maatwerk t.w. kwetsbare jongeren. Zo houdt 'Leren en Werken' een dossier bij van alle mogelijke financiële regelingen en subsidies voor werkgevers die iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.
Terug naar de inhoud