interessante websites - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
interessante websites
Om het pro en vso beter en duurzamer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en de arbeidstoeleiding te optimaliseren, worden er in ieder arbeidsmarktregio coördinatoren aangesteld om het pro en vso te vertegenwoordigen. Deze coördinator zet zich namens de pro en vso scholen in om de arbeidstoeleiding in de arbeidsmarktregio zo te optimaliseren dat geen jongere meer tussen wal en schip valt.
Vanuit de arbeidsmarktregio Zeeland functioneert het werkteam ZSM als coördinator en is Arjan Jobse de vertegenwoordiger in het landelijk overleg.
  CIZ
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.
   Regelhulp
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV, CAK, Stichting Opvoeden en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.
Aan de slag in Zeeland is de naam van de arbeidsmarktregio Zeeland.

Dé website over het maken van succesvolle matches op de Zeeuwse arbeidsmarkt.
Mensen met een beperking en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een volwaardige plaats in onze samenleving. Helaas is dat nog lang niet overal zo. Veel werkgevers willen hun verantwoordelijkheid nemen, maar zien op tegen de nadelen. Ontdek wat deze mensen voor uw bedrijf kunnen betekenen en ga de uitdaging aan! Deze website wil u inspireren en informeren.
Tip            
Geb je een tip om een interessante website op deze pagina te vermelden geef het ons dan door a.u.b. ZSM houdt  zich het recht voor zelf te beoordelen of de getipte website hier wordt opgenomen.

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt
Ontdek wie je bent, wat je wilt en wat je kunt en Kies een beroep dat bij je past. Weet je wat jouw droombaan is? Wil je doorgroeien binnen je huidige baan? Hier vind je wat je kunt Leren en hoe je leren en Werken kunt combineren.
  SBB
Is het MBO te moeilijk, dan is praktijkleren een alternatief. De leerling ontvangt een praktijkverklaring voor de op de werkvloer (stage) geleerde werkprocessen.
Het SBB  voert taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.
Wij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor sbo, so en vso (cluster 3 en 4) in Nederland. Wij maken ons sterk voor 761 scholen en ruim 91.000 leerlingen.

De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. We komen op voor de belangen van de leerlingen en scholen in onze sector, bevorderen samenwerking en kwaliteit in onderwijs en organisatie en stimuleren innovatie. We streven altijd naar verbinding, zowel op lokaal, regionaal als op landelijk niveau en maken ons sterk voor een goede samenwerking met en tussen de maatschappelijke partners.
Terug naar de inhoud