monitoren - Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud

monitoren

Uitstroomcijfers schooljaar 2019-2020
De Zeeuwse Stichting Maatwerk brengt al jaren een uitstroommonitor uit. Daarin zijn de uitstroomcijfers verzameld van alle aangesloten scholen voor praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaalonderwijs (VSO).

De daarin verzamelde gegevens van (oud)leerlingen werden ook drie jaar lang gevolgd met de bedoeling om in beeld te krijgen hoe duurzaam de uitstroom was. Daar waar b.v. werd ontdekt dat een oudleerling niet meer aan het werk was werd gekeken of de betrokkene hulp nodig had. Was er toch nog wel inkomen? Was hij/zij niet aan het vereenzamen enz. Daarbij werd zo nodig samengewerkt met het RBL/RMC.

Bovenstaande alinea staat in de verledentijd geschreven. De wet op de privacybescherming (AVG) maakt het nl. onmogelijk om deze vruchtbare werkwijze voort te zetten. Hoewel we alle mogelijkheden onderzocht hebben blijkt de kracht van de wet sterker dan de werkwijze die is bedoeld om jongeren in een kwetsbare positie te behoeden voor armoede, vereenzaming enz.
Precies die periode van zoeken naar uitwegen heeft het verzamelen van gegevens vertraagd. Dat is de reden dat deze cijfers pas in juli 2021 in plaats van in november 2020 verschijnen. De uitstroommonitor 2020-2021 hopen we eind van dit kalenderjaar weer te kunnen publiceren. Of we deze uitgestroomde leerlingen ooit nog kunnen 'volgen' en op te kunnen vangen indien nodig is nog steeds onzeker.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het werkteam van ZSM. E-ailadres: werkteam@zsm.nu

prognose uitstroomcijfers 2020-2021
In dit overzicht op één A-viertje zijn de verwachte uitstroomcijfers per school te zien.
Terug naar de inhoud