monitoren - Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud

monitoren

Jaarlijks geven de deelnemende ZSM-scholen aan wat de verwachting is voor dat jaar. Hoeveel leerlingen gaan er vermoedelijk uitstromen naar werk, vervolgonderwijs of dagbesteding. Vooral gemeentelijke instellingen binnen het sociaal domein en het domein werk en inkomen zijn geïnteresseerd in deze cijfers.
Bekijk prognosemonitor 2019-2020 (sommige browsers zullen de monitor downloaden)
Opmerking bij deze monitor:
Bij Scalda-Entree staat vermeld dat van 20 studenten geen resultaat bekend is (zonder werk, vervolgonderwijs of dagbesteding). Dat lijkt een vreemd cijfer. Het gaat hier vnl. om studenten waarvan wordt verwacht dat ze een diploma zullen halen, maar waarvan niet bekend is wat ze met dat diploma gaan doen.
In oktober worden de scholen naar hun uitstroomcijfers gevraagd en samangebracht in de uitstroommonitor. Deze monitor geeft provinciebreed een beeld van uitstroom naar dagbesteding, werk, vervolgonderwijs of een combinatie. Tevens is te zien hoeveel ondersteunende maatregelen worden ingezet als loonkostensubsidie, jobcoaching enz. De cijfers zijn ook uitgewerkt naar regio en gemeentes. Scholen kunnen hun uitstroom onderling vergelijken.

In oktober en maart wordt gekeken hoe de bestendigheid van uitstroom is. Zijn er veel wisselingen t.o.v. de uitstroom? Ook zijn we geïnteresseerd of er niemand is komen thuis te zitten of op een andere manier 'onder de radar' zijn verdwenen. Het gaat immers om jongeren in een kwetsbare positie, zij verdienen het om gezien te worden en waar nodig ondersteund te worden. Zo volgen we de uitgestroomde leerlingen gedurende drie jaar.

Terug naar de inhoud