privacyverklaring - Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud

privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van de de Zeeuwse Stichting Maatwerk. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door de Zeeuwse Stichting Maatwerk.
Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom  raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
De Zeeuwse Stichting Maatwerk
Je leest op dit moment de privacy verklaring van de Zeeuwse Stichting Maatwerk. de Zeeuwse Stichting Maatwerk is een samenwerking van alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland. Ook de Entree-opleiding van Scalda participeert in de Zeeuwse Stichting Maatwerk

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de Zeeuwse Stichting Maatwerk verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door de Zeeuwse Stichting Maatwerk, neem dan gerust contact op! Onderaan deze verklaring staan de contactgegevens die je daarvoor kan gebruiken.
Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Zeeuwse Stichting Maatwerk. Deze worden hieronder toegelicht.
Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met de Zeeuwse Stichting Maatwerk via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je te kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres, school e.d.
Analytics - Shinystat
De website van de Zeeuwse Stichting Maatwerk verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics en met Shinystat. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om de leerlingen en/of schoolverlaters van de participerende scholen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.
Ontvangers
  • De gegevens die de Zeeuwse Stichting Maatwerk ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
  • De e-mail van de Zeeuwse Stichting Maatwerk wordt gehost bij One.Com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.Com.
  • De website en back-ups van de website worden gehost bij One.Com. Gegevens die jij achterlaat op de website van de Zeeuwse Stichting Maatwerk zijn op de servers van One.Com opgeslagen.
Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Zeeuwse Stichting Maatwerk, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met de Zeeuwse Stichting Maatwerk via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Analytics - Shinystat
De gegevens die Analytics en/of Shinystat op de website verzamelen zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en/of Shinystat.
Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door de Zeeuwse Stichting Maatwerk of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met wachtwoorden.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de Zeeuwse Stichting Maatwerk prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Jouw rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Zeeuwse Stichting Maatwerk. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de Zeeuwse Stichting Maatwerk.
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de Zeeuwse Stichting Maatwerk niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat de Zeeuwse Stichting Maatwerk jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@zsm.nu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
Plichten
De Zeeuwse Stichting Maatwerk verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming van de betrokkenpersoon zelf. Bij het verzamelen van persoonsgegevens middels digitale formulieren op de website zal de invuller altijd gevraagd worden zich akkoord te verklaren met deze privacyverklaring en dus toestemming te geven tot het vastleggen van die gegevens.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met de Zeeuwse Stichting Maatwerk met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
de Zeeuwse Stichting Maatwerk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Zeeuwse Stichting Maatwerk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Zeeuwse Stichting Maatwerk te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Zeeuwse Stichting Maatwerk
p/a Postbus 455
4330 AL  Middelburg

Terug naar de inhoud