structuur ZSM - Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud

structuur ZSM

waar ZSM voor staat
De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin  veel partijen een functie hebben. ZSM wil een verbindende rol spelen door de partijen bij elkaar te brengen. ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds  is ze gericht op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.
vanuit talenten samenwerken aan een toekomst
Missie
Vanuit talenten samenwerken aan een toekomst, voor elke leerling een oplossing !

Visie
De stichting stelt zich ten doel alle kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de samenleving die past bij hun mogelijkheden en talenten door die partijen bij elkaar te brengen die daarvoor nodig zijn. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin veel partijen een functie hebben. ZSM wil hierin een verbindende rol spelen.

Belangrijke waarden voor de Zeeuwse Stichting Maatwerk zijn
  • Acceptatie
  • Normalisatie/participatie
  • Integratie
Deelnemende scholen
Alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland en de ENTREE opleiding van Scalda zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk.


bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid van ZSM en voor de financiƫle situatie. Zij bepalen tevens de agenda van de stuurgroep.
Kijk hier om te zien wie momenteel het bestuur vormen en hoe je contact met hen kan krijgen.


stuurgroep
De stuurgroep is een platform van leidinggevenden c.q. directeuren van de scholen die zijn aangesloten bij ZSM. Zij komen ongeveer vier maal per jaar bij elkaar om het beleid van ZSM uit te stippelen.

maatwerkgroep
Alle stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoƶrdinatoren zijn welkom binnen de maatwerkgroep. Zij delen ervaringen, houden elkaar op de hoogte en kunnen er met vragen terecht. De term 'maatwerk' slaat op de oorsprong van deze groep en nog steeds actueel: we willen voor elke leerling maatwerk leveren en hebben daar onze collega's bij nodig.

werkteam
Het werkteam werkt het beleid wat door bestuur/stuurgroep wordt uitgezet uit. Zij onderhouden ook vele contacten binnen het netwerk. Dat netwerk bevindt zich binnen de kring van de deelnemende scholen, maar ook daarbuiten. Te denken valt dan aan gemeenten, UWV, werkgevers, sociaal domein enz.

ZSM-monitoren
Jaarlijks publiceert ZSM een prognose van schoolverlaters VSO/PRO/Entree. ZSM houdt de uitstroom van leerlingen van de aangesloten scholen bij. We blijven die leerlingen ook drie jaar lang volgen. Zo verschijnen regelmatig de prognosemonitor, de uitstroommonitor en de volgmonitor.
Vanwege AVG-maatregelen voorlopig opgeschort
Terug naar de inhoud