waar ZSM voor staat - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
waar ZSM voor staat
De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin  veel partijen een functie hebben. ZSM wil een verbindende rol spelen door de partijen bij elkaar te brengen. ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds  is ze gericht op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.
vanuit talenten samenwerken aan een toekomst
Missie
Vanuit talenten samenwerken aan een toekomst, voor elke leerling een oplossing !

Visie
De stichting stelt zich ten doel alle kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de samenleving die past bij hun mogelijkheden en talenten door die partijen bij elkaar te brengen die daarvoor nodig zijn. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin veel partijen een functie hebben. ZSM wil hierin een verbindende rol spelen.

Belangrijke waarden voor de Zeeuwse Stichting Maatwerk zijn
  • Acceptatie
  • Normalisatie/participatie
  • Integratie
Deelnemende scholen
Alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland en de ENTREE opleiding van Scalda zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

organisatie / structuur
bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid van ZSM en voor de financi√ęle situatie. Zij bepalen tevens de agenda van de raad van advies.
bestuur
06 3104 6538 / e-mail

secretaris: Ard-Jan Trouwborst
06 2229 2655 / e-mail

penningmeester: Tom Schild
06 5499 0095 / e-mail

e-mailbericht aan 'het bestuur'
raad van advies
De raad van advies is een platform van leidinggevenden c.q. directeuren van de scholen die zijn aangesloten bij ZSM. Zij komen ongeveer vier maal per jaar bij elkaar om het beleid van ZSM uit te stippelen.
maatwerkgroep
Alle stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoördinatoren zijn welkom binnen de maatwerkgroep. Zij delen ervaringen, houden elkaar op de hoogte en kunnen er met vragen terecht. De term 'maatwerk' slaat op de oorsprong van deze groep en nog steeds actueel: we willen voor elke leerling maatwerk leveren en hebben daar onze collega's bij nodig.
werkteam
Het werkteam werkt het beleid wat door bestuur/raad van advies wordt uitgezet uit. Zij onderhouden ook vele contacten binnen het netwerk. Dat netwerk bevindt zich binnen de kring van de deelnemende scholen, maar ook daarbuiten. Te denken valt dan aan gemeenten, UWV, werkgevers, sociaal domein enz.
werkteam
06 2096 1115 / e-mail

06 5063 4400 / e-mail

06 2059 7331 / e-mail

e-mailbericht aan 'het werkteam'
Terug naar de inhoud